نیوز سیتی!
16 مرداد 1401 - 19:00

سوگواری اهالی بابل در ایام ماه محرم + فیلم

عزاداری سرور و سالار شهیدان در شهرستان بابل استان مازندران سوژه شهروند خبرنگار ما شد.

محرم ماه حزن و اندوه فرا رسید و گوشه و کنار کشورمان پر از ماتم سالار شهیدان شده است. مجالس روضه و نوحه خوانی‌ها برپا می‌شوند و تکایا و حسینیه‌ها میزبان عزاداران هستند تا به صورت با شکوهی مراسم سوگواری را برگزار کنند.

این روز‌ها شهر‌های شمالی کشورمان به ویژه بخش بابلکنار شهرستان بابل در استان مازندران  نیز از غافله عشق به امام حسین (ع) عقب نماندند و با برپایی دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی مراسم با شکوهی را برگزار کردند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از این مراسم را به تصویر کشیده است.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - بابل

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید:پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلمvar player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));

var player = videojs('player_567444_16437770',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447048_129.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437770',{},function (data) {});

}));کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیودانلود فیلم اصلی

دانلودفیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));

var player = videojs('player_789424_16437781',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447058_144.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437781',{},function (data) {});

}));کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیودانلود فیلم اصلی

دانلودفیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));

var player = videojs('player_553948_16437804',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'/files/fa/news/1401/5/15/16447095_419.jpg',width:400,height:300});

videojs.addLanguage('fa', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."});

player.one('play', (function(){

$.post('/fa/ajax/news/video/16437804',{},function (data) {});

}));کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کد ویدیودانلود فیلم اصلی

دانلودفیلم اصلی

فیلم اصلی

فیلم اصلی

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاراناینجاکلیک کنیدباشگاه خبرنگاران جوانشهروند خبرنگارشهروند خبرنگار

شناسه خبر: 546766

دیگران می خوانند:

مهمترین اخبار ایران و جهان:

پر بیننده ترین: